תקנון האתר

תקנון האתר

ברכישתך באתר הינך מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה.

יודגש כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הם מתייחסים, לגברים ולנשים כאחד;

1.כללי

1.1. כל המבצע פעולה באתר לרבות רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים באתר (להלן: “הגולש”), מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ומקבלו במלואו, וכן כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה ו/או טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות אפשריות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה בלבד.

1.2 יובהר בזאת כי רק הכללים המפורטים בתקנון זה מחייבים את בעלי האתר כלפי מבצע הפעולות באתר.

1.3 בעלי האתר הינו עוסק מורשה 028986446 מרחוב סמטת אביבים 14, כפר סבא (להלן: “בעלי האתר”). האתר מפעיל בין יתר ממשקיו, מערכת סחר אלקטרונית, המציגה מוצרים ושירותים שונים.

1.4 בעלי האתר שומרים רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת, כאשר השינוי יחול על המוצרים ו/או שירותים שירכשו לאחר השינוי בלבד.

2.1 רכישת מוצרים באתר

2.1 רשאי לרכוש מוצרים באתר רק מי שהינו תושב ישראלי שמלאו לו 18 שנים ויש ברשותו כתובת מייל תקפה, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי בישראל.

2.2 בעלי האתר רשאים למנוע רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת ומבלי למסור הודעה מראש.

2.2 יודגש כי מבלי לגרוע מהאמור, לבעל האתר תהא הזכות למנוע מהגולש לבצע רכישות באתר, במקרים הבאים:

2.2.1 מסירת פרטים שגויים;

2.2.2 ביצוע של מעשה/מחדל הפוגעים או עשויים לפגוע בבעלי האתר בכל צורה שהיא ו/או בצדדים שלישיים.

2.2.2 מסירה של כרטיס אשראי חסום ו/או בלתי ניתן לחיוב.

2.3 יודגש כי תנאי מוקדם לרכישת כל מוצר ו/או שירות – הינו אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

3. המוצרים באתר

3.1 המוצרים המוצגים באתר מוצגים AS IS. לכל מוצר תמונה, מחיר ופירוט. תמונות כל מוצר נועדו להמחשה וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר.

3.2 בעלי האתר עושים כל שביכולתם על מנת להבטיח שכל מוצר מהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי. במידה ולאחר ביצוע הזמנה, המוצר חסר במלאי, בעלי האתר יצרו קשר עם הגולש באמצעות הודעת מייל או הטלפון שהגולש השאיר באתר בעת הרכישה. במקרים מעין אלו לבעלי האתר שמורה הזכות לבטל את ההזמנה ולזכות את האשראי של הגולש. לחילופין רשאים בעלי האתר להציע לגולש מוצר חלופי. במידה והגולש יקבל את ההצעה תעודכן הזמנה חדשה בהתאם. אם בעלי האתר מימשו את זכותם כאמור, לא תקום לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה.

3.3 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוריד כל מוצר / שירות מהאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה ו/או לבצע שינויים במחיר ו/או לתת הנחות  וזאת ללא הודעה מוקדמת ועל דעת בעלי האתר.

4. הרשמה באתר

4.1 בעת הרכישה באתר מתבצע רישום אוטומטי עם הפרטים שהגולש מזין: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת.

4.2 יודגש כי תהליך הרכישה מחייב הזנה של הפרטים האמורים לעיל וכן הזנה של פרטי כרטיס אשראי.

4.3 בעלי האתר מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם על מנת לשמור את המידע ולא לעשות בו שימוש מלבד למטרות המנויות בתקנון זה.

5. אספקת המוצרים

5.1 אופן אספקת כל מוצר ייעשה באמצעות משלוח לבית הלקוח, וזמן האספקה יהיה עד 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. 

5.2 יובהר כי זמן האספקה כולל רק ימי עסקים, כלומר, חמישה ימי עבודה בשבוע (א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבתות וימי חג.

5.2 משלוח המוצרים יעשה בדואר רשום ו/או שירות שליחים בהתאם לבחירתו של הגולש בעת הרכישה.

5.3 בעלי האתר מי מטעמם לא יישאו באחריות לעיכוב באספקת המוצר כתוצאה מאירוע שאינו בשליטתם. במקרים שכאלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולזכות את הרוכש.

5.4 דמי המשלוח בהם יחויב הגולש יחושבו בהתאם לאופן המשלוח שיבחר.

6. תשלום

6.1 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

6.2 חיוב הגולש יבוצע ע”י בעלי האתר באמצעות כרטיס האשראי שהזין הגולש.

7. ביטול רכישה

7.1 ביטול רכישה יכול להיעשות באמצעות שליחת מייל לבעלי האתר וזאת בתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”)

7.2 הגולש רשאי לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב מרגע הרכישה.

7.3 יודגש כי זכות ביטול זו אינה תקפה במקרים הבאים:

7.3.1 מוצרים שאין אפשרות להשתמש בהם פעם נוספת ו/או לספקם לגולש אחר ו/או מוצרים שערכם יפחת עד להחזרתם לבית עסק (“טובין פסידים” כאמור בחוק הגנת הצרכן).

7.3.2 מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הגולש עקב הרכישה.

7.3.3 מוצרים שניתן להעתיקם, לשכפלם ולהקליטם לאחר פתיחת האריזה המקורית.

7.3.4 במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו על ידי בעלי האתר – הגולש שרכש יתבקש להחזיר את המוצר לכתובת בעלי האתר.

7.3.5 ביטול של עסקה יהא כפוף לכך שהמוצר יוחזר לבעלי האתר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא.

7.3.6 במידה והביטול עומד בתנאים המפורטים לעיל, יבוצע ההחזר לגולש שרכש בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול וזאת בניקוי עלות דמי המשלוח.

8. ביטול רכישה על ידי בעלי האתר

8.1 לבעלי האתר שמורה הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר ו/או לבטל רכישה (לפני או אחרי ביצועה).

8.2 במקרה בו בוטלה הרכישה על ידי בעלי האתר לאחר חיוב כרטיס האשראי של הגולש שרכש, יזוכה כרטיס האשראי של הגולש.

9. מדיניות סודיות ופרטיות

9.1 בעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור על פרטי הגולש. הפרטים שימסרו על ידי הגולש ישמרו במאגר מידע. בעלי האתר לא יעבירו פרטים אלו לאף גורם.

9.2 יובהר כי היות פעילות האתר במרחב המקוון חושפת את הפרטים לסיכונים שאינם מאפשרים להבטיח חסינות מוחלטת מפני פריצה למאגר הנתונים ו/או חשיפת מידע. על כן יודגש כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים בעלי האתר, ייחשף מידע ו/או יבוצע שימוש לרעה על ידי צד ג’ כלשהו, לא תקום לגולש כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר.

9.3 לבעלי האתר שמורה הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש הגולשים לצורך ניתוח המידע, כמו כן, בעלי האתר רשאים להעביר נתונים סטטיסטים לצד ג’, וזאת כל עוד אין הנתונים מזהים גולשים באופן אישי.

9.4 בעלי האתר רשאים לפנות לגולש במייל ו/או בטלפון על מנת לספק מידע אודות מבצעים, חידושים שונים, פרסומות ועוד, כל זאת בתנאי שהגולש ציין בפני בעלי האתר שהוא מסכים לכך.

10. אחריות למוצרים

10.1 המוצרים המוצגים באתר, מוצגים AS IS, בתום לב ובאחריות החברה שייצרה אותם.

10.2 בעלי האתר לא יישאו באחריות לנזק שייגרם בשל עיכוב באספקת מוצר ו/או מהיות המוצר פגום. מוצרים פגומים מעין אלו יטופלו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים האמורה לעיל.

10.3 בעלי האתר מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת לשמור על פעילות האתר תקינה אך אינה יכולה להבטיח שהפעילות באתר לא תופרע.

10.4 בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שנמסר באתר או כל תוכן שמופיע בו, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שבאתר הוא על המשתמש בלבד.

11. דין ושיפוט

11.1 יודגש כי הדין החל על הפעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מחלוקת תהא לבית המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

יש לך שאלה?

Scroll to Top