קורסי אילוף דיגיטליים

קורס דיגיטלי

חינוך גורים - היסודות​

כל המידע הבאמת חשוב לחינוך הגור שלכם ולהביאו לבגרות מושלמת.
הקורס הדיגיטלי הינו תוכנית עבודה מפורטת לשבועות הראשונים והקריטיים לחייו של הגור בביתכם ומהווה את הבסיס לגידול כלב בוגר משפחתי ומושלם.

לפרטים נוספיםלרכישה
נגן וידאו

ספר דיגיטלי

חינוך גורים - היסודות

כל המידע הבאמת חשוב לחינוך הגור שלכם ולהביאו לבגרות מושלמת.
הספר הינו תוכנית עבודה מפורטת לשבועות הראשונים והקריטיים לחייו של הגור בביתכם ומהווה את הבסיס לגידול כלב בוגר משפחתי ומושלם.

לפרטים נוספיםלרכישה
Scroll to Top